Artonov Festival – Novi mostovi kulture

Oktobar je idealno vreme za posetu glavnog grada Belgije, a Artonov Festival je svakako jedan od razloga. Peti put po redu, Artonov Festival se održava u Briselu, i to je prilika da se okupe ljubitelji umetnosti i arhitekture iz cele Evrope.

Olivia Droeshaut © DYOD

Artonov Festival je inspirisan medjunarodnim pokretom Art Nuvo arhitekture, a ideja je da se interdisciplinarne umetnosti kao što je ples, performans, muzika, predstave u jedinstvenim prostorima Art Nuvo arhitekture širom Brisela.

Yves Dethier © DYOD

Vinćenco Kasale, umetnički direktor i predsednik Festivala je inspirisan idejom povezivanja arhitekture i različitih vidova umetnosti. Arhitektura, i mesto gde se umetnost izvodi, kako on kaže, bitna je za sam ritual umetnosti. Cilj ovog Festivala je da prikaže koncept ,,Totalne umetnosti,, i da ujedini umetnost dizajna, muzike, plesa i teatra i da omogući prostor za rad mladim umetnicima Evrope, gde će zajedno istraživati njihovu umetničku znatiželju ali i profesionalnu emancipaciju.

DYOD_7789.jpg

Artonov je idealno mesto za ekspresiju mladih umetnika koji svoje ideje mogu da predstave publici na jedan interdisciplinarni način. U upotrebi su i nove tehnologije kako bi se na najbolji način došlo do istine – glavne vodilje umetnosti.

DYOD_4927.jpg

Budućnost ovog Festivala je u ideji povezivanja svih gradova Evrope koji su poznati po svojoj Art Nuvo arhitekturi. Medjunarodni aspekt bi ovom festivalu omogućio da ostvari svoj prvobitan cilj, a to je izgradnja novih mostova, kako imedju umetnika iz različitih zemalja, tako i publike koja bi upoznala umetnost izvan granica svojih država.

DYOD_4241.jpg

Kako umetnički direktor Vinćenco Kasale napominje, jedna od sledećih mogućih lokacija za održavanje Festivala može biti i Srbija, i smatra da je susret umetnika i publike vrlo bitna, kako bi nestajale barijere, i kako bi se gradila nova prijateljstva.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s